Max Heinzel 1833-1898

MAX HEINZEL – niesprawiedliwie zapomniany poeta, wywodzący się z Ziemi Dolnośląskiej, znany jako „poeta śląskiego/ karkonoskiego dialektu”.

Żył w latach 1833-1898. Urodził się w Osieku, w dawnym powiecie Strzegomskim. Nauki pobierał w Katolickim Gimnazjum Św. Macieja we Wrocławiu.

 

 

 

W 1867 roku został szefem nowo utworzonego magazynu „Theater” w Berlinie i w tym samym roku rozpoczął karierę pisarską , publikując we Wrocławiu tomik poezji

p.t. „Z serca” (”Aus Herzensgrund”).

Następne pozycje literackie Jego autorstwa ukazywały się kolejno w następujących latach:

– „Ptaszek odlatuje” („Vagerle flieg, aus”) w 1875 r. w Raciborzu

– „Śląski bukiet” ( „A schlasches Pukettel,Gereimtes Und Ungereimtes”) w 1879 r. we Wrocławiu

-,,Ock ni trubetimplich” w 1880 r. we Wrocławiu

-,,Moje najmłodsze dziecko” (,,Mei jungstes Kindel”) w 1883 r. we Wrocławiu

-„Podróżna kompania” („Fahrende Gesellen.Hochdeutsches Und Mundartliches”) w 1884 r.

– Humorystyczne scenki rodzajowe . (,,Humoristiche Genrebilder‘’) w 1882 r.

-„Konwalia” (,,Maiglockel”) w 1887 r.

-,,In Rubezahls Reich Und andere Dichtungen”( ,, Liczyrzepa bogaty i obfity i inne utwory poetyckie’) w 1892

-„Świeży powiew”(„A frisches Richel”) w 1893 w Świdnicy

Max Heinzel był także autorem i współtwórcą wydawanego corocznie i cieszącego się wielką popularnością kalendarza „Serdeczny Ślązak:”( „Der gemittliche Schlasinger”).

Ulubionym miejscem Poety na terenie Dolnego Śląska była miejscowość Borowice, położona w Karkonoszach , nieopodal Karpacza. Max Heinzel spędzał tam wiele czasu, szczególnie w ostatnich latach swego życia i tam prawdopodobnie zmarł.

Mieszkańcy Borowic, chcąc uhonorować swego ulubionego poetę, nazwali malowniczą grupę borowickich skał imieniem Max Heinzel Stain.

Obok skał „ Max Heinzel-Stein” funkcjonowało schronisko górskie „Max Heinzel-Stein-Baude”.

Po roku 1946 obiekt nosił nazwę – „Limba”. W roku 2006 od zmiany właściciela, funkcjonuje jako „Villa Limba d. (dawniej) Max Heinzel-Stein-Baude.”

Max Heinzel był prawdziwym mistrzem dialektu śląskiego/karkonoskiego/. Pomimo zawirowań historii warto zatem , jako wielkiemu twórcy , przywrócić należne miejsce w historii literatury i kulturze Dolnego Śląska.

W tym tez celu zostanie powołana Fundacja ,,MAX HEINZEL’’,

Zadaniem fundacji będzie utworzenie Izby Pamięci poety, odtworzenie pomnika i tablicy pamiątkowej wśród skał w Borowicach, a także rozpropagowanie twórczości i sylwetki tego Wielkiego Syna Dolnośląskiej Ziemi, zarówno na terenie Polski jak i Niemiec.